Program

Program kongresu

Den 1

9:00 – 11:00

Itálie

Workshop "Jak zlepšit biologické a estetické výsledky v regeneraci měkkých a tvrdých tkání pomocí zcela vstřebatelných cross-linkových kolagenových biomateriálů"

Dr. Michele Perelli

Požadavky pacientů se dnes netýkají pouze funkčnosti, ale jsou zaměřeny především na estetické výsledky s minimalizací komplikací. V každodenní klinické praxi musí zubní lékaři čelit různým scénářům kvůli ztrátě zubů, onemocnění parodontu, sníženému množství a kvalitě keratinizované tkáně a také sníženému množství kosti.

Je tedy nutná rekonstrukce měkkých a tvrdých tkání a jsou vyžadovány různé techniky, stejně jako biomateriály.

Resorbovatelná kolagenová matrice a scaffoldy představují dnes „ideální“ biomateriál, protože dochází k jejich úplné resorpci a náhradě novými biologickými tkáněmi.

Pro dosažení adekvátních výsledků a tkáňové harmonie má prvořadý význam management měkkých tkání. Přístup mucogingivální oblasti, hlavně založený na rozdělení papily, dvouřezném uvolnění laloku a správném šití, se ukázal být méně invazivním přístupem pro pacienta, a zároveň poskytuje optimální biologické a estetické výsledky.

Cíle:

– Správně analyzovat měkké a tvrdé tkáně před operací z mukogingiválního hlediska.

– Pochopit, jak pracovat s měkkými tkáněmi za účelem dosažení nejlepších estetických a biologických výsledků.

– Porozumět tomu, jak správně a korektně používat cross-linkové kolagenové biomateriály Ossix v různých klinických scénářích.

12:00 – 12:45

i

Registrace a Coffee Break

12:45

Česká republika

Zahájení

Prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS

13:00 – 14:30

Itálie

Předvídatelné augmentační techniky pro regeneraci tvrdých a měkkých tkání za použití inovativních vstřebatelných kolagenových biomateriálů

Dr. Michele Perelli

Abychom dosáhli funkčnosti a estetiky, musíme optimálně integrovat strukturu a stavbu měkkých a tvrdých tkání. Kvůli ztrátě zubů, onemocnění parodontu, špatným mukogingiválním podmínkám často potřebujeme obnovit nebo rekonstruovat kost, sliznici nebo dáseň před umístěním implantátů, kolem implantátů nebo kolem zubů.

Resorbovatelná kolagenová matrice a scaffoldy představují dnes „ideální“ biomateriál, protože dochází k jejich úplné resorpci a náhradě novými biologickými tkáněmi.

Pro získání těchto výsledků má prvořadý význam management měkktých tkání a chirurgický přístup. Přístup mucogingivální oblasti, hlavně založený na rozdělení papily, dvouřezném uvolnění laloku a správném šití, se ukázal být méně invazivním přístupem pro pacienta, a zároveň poskytuje optimální biologické a estetické výsledky.

Cíle:

– Správně analyzovat měkké a tvrdé tkáně před operací z mukogingiválního hlediska.

– Pochopit, jak pracovat s měkkými tkáněmi za účelem dosažení nejlepších estetických a biologických výsledků.

– Porozumět tomu, jak správně a korektně používat cross-linkové kolagenové biomateriály Ossix v různých klinických scénářích.

14:30 – 15:30

Německo

Symbióza managementu tvrdých a měkkých tkání pro dlouhodobý úspěch implantátu: biologický koncept, 1.část

Dr. Thomas Hanser

Autogenní štěpy z tvrdých a měkkých tkání jsou díky svému bioaktivnímu potenciálu stále považovány za zlatý standard pro 3D rekonstrukce atrofických alveolárních výběžků.

Techniky jako Split Bone Block Technique (Khouryho technika) nebo Bone Trephine Core Technique umožňují předvídatelnou horizontální a vertikální alveolární regeneraci. Zejména péče o měkké tkáně zůstává důležitým faktorem pro přirozený estetický výsledek, hojení oblasti štěpu a dlouhodobý výsledek implantátu. Inovativní design laloků a techniky augmentace měkkých tkání umožňují dosáhnout přirozené rekonturace měkkých tkání ve všech třech rozměrech. Přednáška se zaměří na klinické a biologické faktory, které ovlivňují předvídatelnou dlouhodobou úspěšnost autogenního štěpu tvrdých a měkkých tkání v implantologické stomatologii.

15:30 – 16:00

Coffee Break

16:00 – 17:30

Německo

Symbióza managementu tvrdých a měkkých tkání pro dlouhodobý úspěch implantátu: biologický koncept, 2.část

Dr. Thomas Hanser

Autogenní štěpy z tvrdých a měkkých tkání jsou díky svému bioaktivnímu potenciálu stále považovány za zlatý standard pro 3D rekonstrukce atrofických alveolárních výběžků.

Techniky jako Split Bone Block Technique (Khouryho technika) nebo Bone Trephine Core Technique umožňují předvídatelnou horizontální a vertikální alveolární regeneraci. Zejména péče o měkké tkáně zůstává důležitým faktorem pro přirozený estetický výsledek, hojení oblasti štěpu a dlouhodobý výsledek implantátu. Inovativní design laloků a techniky augmentace měkkých tkání umožňují dosáhnout přirozené rekonturace měkkých tkání ve všech třech rozměrech. Přednáška se zaměří na klinické a biologické faktory, které ovlivňují předvídatelnou dlouhodobou úspěšnost autogenního štěpu tvrdých a měkkých tkání v implantologické stomatologii.

17:30 – 18:15

Česká republika

Augmentace vertikálních a horizontálních defektů laterálních úseků mandibuly

Prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS

Horizontální a vertikální defekty alveolu v laterálních úsecích dolní čelisti a jejich augmentace před zavedení zubních implantátů představuje jednu z nejobtížnějších oblastí dentální implantologie. A to i přesto, a možná právě proto, existuje mnoho vědecky dobře popsaných metod k řešení těchto situací.

Vědecky i klinicky, na základě osobních zkušeností, probereme výhody a nevýhody jednotlivých metod, od GBR se vstřebatelnou i nevstřebatelnou membránou, přes distrakční osteogenezi, inlay techniky až po použití individualizovaných titanových mřížek. Budeme prezentovat náš klinický algoritmus při výběru jedné z těchto metod.

Dále budeme diskutovat ideální složení augmentátu v prostředí běžné implantologické praxe.

18:15

Diskuze

19:00

Společenské setkání u večeře a večerní kulturní program

Den 2

08:30 – 10:00

Německo

Prevence a léčba periimplantitidy, 1.část

Dr. Frank Schwarz

Podstatné důkazy naznačují, že nechirurgická terapie má při zastavení progrese onemocnění omezenou účinnost. To poukazuje na nutnost chirurgického zákroku u většiny pacientů s diagnostikovanou periimplantitidou.

Tato prezentace shrnuje a kriticky hodnotí současné protokoly navržené pro chirurgickou léčbu periimplantitidy. Zvláštní důraz bude kladen na rekonstrukční a kombinovaná chirurgická opatření. Budou se řešit následující aspekty:

•Protokoly dekontaminace povrchu implantátu

•Chirurgické techniky a materiály pro rekonstrukční terapii

•Kombinovaná a modifikovaná kombinovaná terapie pro pokročilé defekty

•Objemové štěpy měkkých tkání pro prevenci pooperačních slizničních recesí

•Vyjmutí implantátu a vývoj místa implantace

•Budou prodiskutována nedávno publikovaná doporučení pro klinické praxe úrovně EFP S3

10:00 – 10:30

Coffee Break

10:30 – 12:00

Německo

Prevence a léčba periimplantitidy, 2.část

Dr. Frank Schwarz

Podstatné důkazy naznačují, že nechirurgická terapie má při zastavení progrese onemocnění omezenou účinnost. To poukazuje na nutnost chirurgického zákroku u většiny pacientů s diagnostikovanou periimplantitidou.

Tato prezentace shrnuje a kriticky hodnotí současné protokoly navržené pro chirurgickou léčbu periimplantitidy. Zvláštní důraz bude kladen na rekonstrukční a kombinovaná chirurgická opatření. Budou se řešit následující aspekty:

•Protokoly dekontaminace povrchu implantátu

•Chirurgické techniky a materiály pro rekonstrukční terapii

•Kombinovaná a modifikovaná kombinovaná terapie pro pokročilé defekty

•Objemové štěpy měkkých tkání pro prevenci pooperačních slizničních recesí

•Vyjmutí implantátu a vývoj místa implantace

•Budou prodiskutována nedávno publikovaná doporučení pro klinické praxe úrovně EFP S3

12:00 – 13:00

Oběd

13:00 – 14:30

Belgie

Imediátní zatížení v současné implantologii: digitální přístup, 1.část

Dr. David Norré
Zavádění implantátů je v posledních letech stále více řízeno z pohledu protetického řešení v kombinaci s plně digitálními pracovními postupy.

Toto se stává hlavním tématem moderní stomatologie. Jaký je však účel digitální integrace v moderní implantologii? Je to jakýsi počátek v evoluci navigované protetiky. Tento kurz poskytne důkladné pochopení úplného digitálního postupu od chirurgie po protetické řešení. Poskytne nové poznatky o digitálním workflow a jakým způsobem jej implementovat do dalších zubních praxí.

14:30 – 15:00

Coffee Break

15:00 – 16:30

Belgie

Imediátní zatížení v současné implantologii: digitální přístup, 2.část

Dr. David Norré

Zavádění implantátů je v posledních letech stále více řízeno z pohledu protetického řešení v kombinaci s plně digitálními pracovními postupy.

Toto se stává hlavním tématem moderní stomatologie. Jaký je však účel digitální integrace v moderní implantologii? Je to jakýsi počátek v evoluci navigované protetiky. Tento kurz poskytne důkladné pochopení úplného digitálního postupu od chirurgie po protetické řešení. Poskytne nové poznatky o digitálním workflow a jakým způsobem jej implementovat do dalších zubních praxí.

16:30 

Diskuze a rozloučení

Registrace

 

Bodové ohodnocení: 10 kreditů ČSK

Přednášky v anglickém jazyce budou simultánně tlumočeny do českého jazyka.

V ceně vstupenky je chutné občerstvení včetně nápojů, společná večeře, oběd druhý den kongresu. Večerní kulturní program.

Změna programu vyhrazena. V případě zásahu vyšší moci a nutnosti přesunutí kongresu na
nový termín bude registrace automaticky převedena na nový termín.

 

Storno podmínky:

do 23. 12. 2023 – 0 % z uhrazeného registračního poplatku

od 24. 12. 2023 do 8. 2. 2024 – 50 % z uhrazeného registračního poplatku

od 9. 2. 2024 – 100 % z uhrazeného registračního poplatku

Večerní kulturní program s Brass Avenue

Přednáškový blok zakončíme společnou večeří, po které vás srdečně zveme na
koncert Brass Avenue.

Těšit se můžete na covery světových hitů. Poslechněte si malou ukázku nebo rovnou navštivte jejich stránky

REGISTRACE