Přednášející

5 přednášejících

Prof. Istvan Urban

Prof. Istvan Urban

Maďarsko

Prof. Istvan Urban

Maďarsko

Téma: New Perspectives on Vertical and Horizontal Augmentation

Maďarský zubní lékař, odborník v oboru regeneračního zubního lékařství. V současné době působí na Univerzitě v Segedíně. Je členem správní rady nadace Osteology Foundation.

Nedávno se stal odborným asistentem na katedře Parodontologie a zubního lékařství na Univerzitě v Michiganu.

více informací...

Prof. Urban je autorem vědeckých článků a publikací o kostní regeneraci a chirurgické rekonstrukci měkkých tkání v okolí implantátů. Jeho významnou publikací je Vertical and Horizontal Ridge Augmentation vydanou nakladatelstvím
Quintessence.

Prof. Nitzan Bichacho

Prof. Nitzan Bichacho

Izrael

Prof. Nitzan Bichacho

Izrael

Téma: Understanding the Biologic Software and Matching the Hardware for Better Implant Therapy

Nitzan Bichacho, D.M.D. zastává pozici odborníka na protetiku jako profesor, na Fakultě zubního lékařství, Hebrejská univerzita a Hadassah, Jeruzalém, Izrael.

Je učitelem na oddělení protetiky a orální chirurgie na obou fakultách Hebrejské univerzity a Univerzity v Tel Avivu, Izrael.

více informací...

Je bývalým prezidentem, nyní členem Evropské akademie estetické stomatologie (EAED) a je členem redakčních rad předních mezinárodních stomatologických časopisů.

Prof. Bichacho je spoluautorem implantačního systému V3 (MIS) a implantačního systému Nobel Active a je autorem protetických klinických technik, které se staly užívanými po celém světě.

Profesor Bichacho publikuje a přednáší po celém světě. Věnuje se zubní implantologii, fixní protetice, interdisciplinární léčbě a inovativním léčebným modalitám v estetické stomatologii.
Bichachova klinika v Tel Avivu se zaměřuje na interdisciplinární ošetření, spolupracuje se světově uznávanými odborníky a zubními techniky.

MUDr. Pavel Kříž, Ph.D.

MUDr. Pavel Kříž, Ph.D.

Česká republika

MUDr. Pavel Kříž, Ph.D.

Česká republika

Téma: Stabilita a rekonstrukce tkání v okolí implantátů Astra Tech Implant system

MUDr. Pavel Kříž, Ph.D. působí aktivně v dentální implantologii od roku 1992. Praxi získával nejen na nejzkušenějších pracovištích, vědeckých kongresech a stážích v zahraničí (Švýcarsko, Švédsko, Německo, Rakousko, Itálie, USA atd.), ale i v České republice. Samostatně v tomto oboru pracuje od roku 1994 a v roce 1999 založil vlastní implantologickou kliniku. Během své dlouholeté praxe zavedl více než 12 500 implantátů různých typů a výrobců.

více informací...

V roce 2003 byl oficiálně jmenován školitelem systému Nobel Biocare, v roce 2006 systému
Astra Tech a v roce 2014 systému Ankylos. Je držitelem osvědčení České stomatologické komory „Praktický zubní lékař s osvědčením v oboru parodontologie“. Od roku 2006 vyučuje problematiku dentálních implantátů jako odborný asistent Stomatologické kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol. V roce 2012
ukončil postgraduální studium s titulem Ph.D. Podílí se na výzkumu a vývoji v dentální implantologii.

Aktivně spolupracuje na vývoji implantátů se zahraničními firmami. Je členem Implantologického klubu ČR a je členem European Association for Osseointegration. MUDr. Pavel Kříž, Ph.D. je autorem množství přednášek na vědeckých sympoziích v České republice (Pražské dentální dny, implantologické semináře), i v zahraničí (kongres EAPD Mnichov, hlavní řečník Dentsply Implantologického Symposia 2015 v Praze a 39. ročníku konference Evropské protetické asociace) a (spolu)autorem článků v odborných českých a zahraničních časopisech s impact faktorem.

Prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS

Prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS

Česká republika

Prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS

Česká republika

Téma: Sendvičová technika, vertikální augmentace alveolu

Absolvoval obor Stomatologie na LF UK v Hradci Králové v roce 1993 a obor Všeobecné lékařství na téže fakultě v roce 1998, proto titul MUDr. et MUDr. Od roku 1994 pracuje na Stomatologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze, kde je od roku 1996 odborným asistentem, od roku 2018 byl jmenován profesorem pro obor stomatologie. Od září 2013 je přednostou Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie a od září 2014 pak přednostou Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

více informací...

Soukromé praxi v oboru ústní, čelistní a obličejové chirurgie se věnuje od roku 1996. Implantologií se aktivně zabývá od roku 1997 a zavádění švédských implantátů Branemark od roku 1998 – jako jeden z prvních v České republice. Pracoval na Univerzitní klinice ve švýcarském Curychu a na Dep. Oral and Maxillofacial Surgery v anglickém Guildfordu.

Usilovně se také věnuje výzkumu, čehož důkazem jsou úspěšně obhájené granty na MZ ČR a objem a kvalita jeho publikační činnosti s mnoha články ve významných zahraničních časopisech. A také jeho rozsáhlá přednášková činnost nejen v Čechách, ale i v zahraničí.

 Aktivně se podílí na pregraduální výuce jak stomatologie, tak i všeobecného lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je zapojen také do postgraduální výuky v oboru ústní, čelistní a obličejové chirurgie v rámci Univerzity Karlovy a Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů.

Fernando Rojas-Vizcaya, DDS, MS

Fernando Rojas-Vizcaya, DDS, MS

Španělsko

Fernando Rojas-Vizcaya, DDS, MS

Španělsko

Téma: Protocols in complete-arch fixed implant prosthodontics

Dr. Rojas působí jako docent na protetickém oddělení University of North Karolina v Chapel Hill. Vede privátní praxi specializovanou na implantologii a protetiku ve městě Castellón ve Španělsku a přednáší po celém světě.

Titul DDS dr. Rojas získal na fakultě zubního lékařství Pontificia Universidad Javeriana v Bogotě v Kolumbii. Na Universidad Complutense v Madridu absolvoval stáž v oboru onemocnění sliznic dutiny ústní a v oboru implantologie a také zde získal doktorát z orální chirurgie. 

více informací...

Další chirurgickou praxi absolvoval v nemocnici Gregorio Maratón v Madridu ve Španělsku. Odborné způsobilosti v protetice spolu s titulem Master of Sciences nabyl na University of North Carolina v Chapel Hill, kde se také stal odborným asistentem pro zubní implantologii.

Je držitelem diplomu a lektorem ICOI-IPS (International Congress of Oral Implantologists – Implant Prosthodontic Section) a má evropskou akreditaci pro implantologii.

Ve svém výzkumu se věnuje estetice v implantologii, a to především u komplexních případů za využití imediátního zavedení a imediátního zatížení. Zabývá se také problematikou kostní regenerace za použití různých materiálů.

Večerní kulturní program s jedinečným Prague Cello Quartet

Čtvrteční přednáškový blok zakončíme společnou večeří, po které vás srdečně zveme na
koncert čtveřice violoncellistů – Prague Cello Quartet. Těšit se můžete jak na moderní úpravy
klasických skladeb, tak na známé filmové melodie. Poslechněte si malou ukázku nebo rovnou
navštivte jejich stránky.

REGISTRACE