Přednášející

5 přednášejících

Dr. David Norré

Dr. David Norré

Belgie

Dr. David Norré

Belgie

Téma: Imediátní zatížení v současné implantologii: digitální přístup

Dr. David Norré (spoluzakladatel Dentius) vystudoval zubní lékařství na K.U. Leuven v roce 2001, po kterém absolvoval MaNaMa v záchovné stomatologii na téže univerzitě pod vedením prof. I.Naerta v letech 2001 až 2005. Jeho zájem o implantologii ho vedl k účasti na Ulg Liège, kde absolvoval 2 roky stáž dentální implantologie v letech 2006 až 2008 pod dohledem profesora Erica Rompena. Od roku 2007 působí jako pedagog na univerzitě v Lovani (Institut pro osseointegraci) a přednáší o dentální implantologii a designu abutmentů. Kromě práce implantologa a výuky vede Dr. Norré výzkum na oddělení parodontologie K.U. Leuven.

Dr. Thomas Hanser

Dr. Thomas Hanser

Německo

Dr. Thomas Hanser

Německo

Téma: Symbióza managementu tvrdých a měkkých tkání pro dlouhodobý úspěch implantátu: biologický koncept

Zástupce ředitele Mezinárodního centra implantologie, parodontologie a orální chirurgie na soukromé klinice Schloss Schellenstein, Olsberg, Německo (předseda: prof. Dr. F. Khoury).

Odborný asistent na katedře postgraduálního vzdělávání, Goethe-University Frankfurt, Německo (přednosta: PD Dr. Paul Weigl / předseda: Prof. Dr. Dr. Dr. Dr. R. Sader).

Přednášející na Ústavu parodontologie, Harvard School of Dental Medicine, Boston, USA (2012). Přednášející na postgraduálním akademickém programu Master of Science v orální implantologii, University of Frankfurt, Německo.

více informací...
  • Přednášející na postgraduálním akademickém programu Master of Science v estetické stomatologii, University of Frankfurt, Německo
  • Přednášející na postgraduálním akademickém programu Master of Science v parodontologii a implantologické terapii, Německá parodontologická společnost, Mezinárodní univerzita v Drážďanech, Německo
  • Lektor na postgraduálním akademickém programu Německá společnost pro zubní implantáty (DGI)
  • Přednášející na Mezinárodním kongresu orálních implantologů (ICOI) pro postgraduální akademický program
Prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS

Prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS

Česká republika

Prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS

Česká republika

Téma: Augmentace vertikálních a horizontálních defektů laterálních úseků mandibuly

Absolvoval obor Stomatologie na LF UK v Hradci Králové v roce 1993 a obor Všeobecné lékařství na téže fakultě v roce 1998, proto titul MUDr. et MUDr. Od roku 1994 pracuje na Stomatologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze, kde je od roku 1996 odborným asistentem, od roku 2018 byl jmenován profesorem pro obor stomatologie. Od září 2013 je přednostou Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie a od září 2014 pak přednostou Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

více informací...

Soukromé praxi v oboru ústní, čelistní a obličejové chirurgie se věnuje od roku 1996. Implantologií se aktivně zabývá od roku 1997 a zavádění švédských implantátů Branemark od roku 1998 – jako jeden z prvních v České republice. Pracoval na Univerzitní klinice ve švýcarském Curychu a na Dep. Oral and Maxillofacial Surgery v anglickém Guildfordu.

Usilovně se také věnuje výzkumu, čehož důkazem jsou úspěšně obhájené granty na MZ ČR a objem a kvalita jeho publikační činnosti s mnoha články ve významných zahraničních časopisech. A také jeho rozsáhlá přednášková činnost nejen v Čechách, ale i v zahraničí.

 Aktivně se podílí na pregraduální výuce jak stomatologie, tak i všeobecného lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je zapojen také do postgraduální výuky v oboru ústní, čelistní a obličejové chirurgie v rámci Univerzity Karlovy a Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů.

Dr. Frank Schwarz

Dr. Frank Schwarz

Německo

Dr. Frank Schwarz

Německo

Téma: Prevence a léčba periimplantitidy

Frank Schwarz je univerzitním profesorem a ředitelem Polikliniky zubní chirurgie a implantologie v Karolinu Goethovy univerzity ve Frankfurtu nad Mohanem. Vystudoval stomatologii na Sárské univerzitě. Po postgraduálním studiu na místní Poliklinice pro parodontologii a konzervaci zubů a na Klinice a poliklinice pro maxilofaciální chirurgii LMU v Mnichově působil jako univerzitní profesor pro orální medicínu a periimplantátové infekce na mnichovské Poliklinice pro stomatochirurgii, a poté se přesunul do Fakultní nemocnice v Düsseldorfu. Často se účastnil setkáních na mezinárodních univerzitách, jako je New York University a Hong Kong University.

více informací...

Je členem správní rady Evropské akademie pro osseointegraci (EAO), členem výkonné rady Osteologické nadace a bývalým prezidentem Německé společnosti pro implantologii (DGI).

Je přidruženým redaktorem Journal of Clinical Periodontology a členem redakční rady Periodontology 2000, Clinical Oral Implants Research a Clinical Implant Dentistry a souvisejícího výzkumu. Kromě výzkumné ceny André Schrödera (2007) obdržel v roce 2012 Millerovu cenu – nejvyšší vědecké ocenění Německé společnosti pro dentální, orální a maxilofaciální medicínu (DGZMK) a v roce 2017 mezinárodně uznávanou cenu Jana Lindheho od Sahlgrenska Akademie na univerzitě v Göteborgu.

Dr. Michele Perelli

Dr. Michele Perelli

Itálie

Dr. Michele Perelli

Itálie

Téma: Předvídatelné augmentační techniky pro regeneraci tvrdých a měkkých tkání za použití inovativních vstřebatelných kolagenových biomateriálů

Narozen 8. července 1976 v Turíně (Itálie).

Vystudoval zubní lékařství na univerzitě v Turíně v roce 2001.

  1. postgraduální magisterská úroveň( „Onemocnění dásní nesouvisející s plakem“) na univerzitě v Turíně.

Absolvoval různé kurzy parodontologie, implantologie, orální chirurgie a protetiky v Itálii a na katedře parodontu na Penn University, Filadelfie U.S.A.

Oceněn na výzkumném zasedání na kongresu IJPRD v Bostonu (U.S.A.) v roce 2016. 

více informací...

Soukromá praxe v Turíně (Itálie), věnovaná především parodontologii a implantologii.

Přednášející na národních a mezinárodních kongresech, autor vědeckých článků o parodontologii a implantologii

Recenze vědeckých časopisů v periodontologii a implantologii.

Večerní kulturní program s Brass Avenue

Přednáškový blok zakončíme společnou večeří, po které vás srdečně zveme na
koncert Brass Avenue. 

Těšit se můžete na covery světových hitů. Poslechněte si malou ukázku nebo rovnou
navštivte jejich stránky.

REGISTRACE