Program

Congress program

Day 1

12:45

Czech Republic

Welcome speach

Prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS

13:00 – 14:00

Czech Republic

Stability and reconstruction of tissues around implants

MUDr. Pavel Kříž, Ph.D.,

Co-author: prof. MUDr. Taťjana Dostálová DrSc., MBA

V posledních letech se dentální implantologie stala běžnou součástí kvalitní stomatologické péče s významným nárůstem kvality života pro pacienty se ztrátou vlastních biologických pilířů.

V oboru nastal rychlý a značný vědecký pokrok například z hlediska volby implantátu, používaných augmentačních materiálů, postupů, metod a možností využití technického i přístrojového vybavení jak v diagnostice, plánování, tak i v provedení chirurgické a protetické fáze ošetření. Navzdory tomu však základní biologické principy funkce tkání zůstávají beze změn a je nezbytné jejich respektování. Za vyřešenou a dostatečně zdokumentovanou lze považovat oseointegraci jakožto základní podmínku úspěšnosti celého oboru.

Toto v praxi umožnilo například použití menších délek a průměrů fixtur, stejně tak snížení celkového počtu implantátů a možnosti jejich zavádění do disparalelních poloh bez negativních dopadů na navazující protetické ošetření. Tento posun vedl k podstatnému snížení času, nákladů a traumatičnosti terapie. Pozornost se proto mohla přesunout na dlouhodobou stabilitu okolních tkání a celkového estetického výsledku. Základním omezením, na které se proto v posledních letech odborníci zaměřují, je řešení anatomických podmínek z pohledu kvality a kvantity tkání. Tímto v implantologii napříč spektrem vznikla obecná potřeba verifikace limitů celého ošetření na podkladě vědeckého poznání podložené relevantními studiemi. Prezentace se zabývá právě těmito omezeními, moderními trendy a jejich mnohaletým ověřením v praxi. Autoři budou své poznání předkládat v teoretické rovině a dokladovat na svých klinických případech.

14:00 – 15:30

Spain

Protocols in complete-arch fixed implant prosthodontics

Fernando Rojas-Vizcaya, DDS, MS

In complete mouth restorations, different protocols can be followed; analog, analog/digital, 2D, and 3D or fully digital.

In any of the protocols, four components must be integrated; the dynamics of the lips, prosthetics, biology, and surgery, which will guarantee the long-term success of the treatment.

15:30 – 16:00

Coffee Break

16:00 – 17:30

Spain

Smile design: integrating prosthetic, surgical & biological parameters using Simplant & SmartFix koncept

Fernando Rojas-Vizcaya, DDS, MS

In complex cases of patients with terminal dentition, it is essential to determine the position of the final teeth before implant placement.

In this way, the relationship of the new teeth with the patient’s existing bone can be visualized in order to carry out a treatment plan where the patient’s smile is integrated with the prosthesis, and this, in turn, with biology and surgery. In this presentation, each aspect of the process is described in detail from the treatment plan to the final restoration.

17:30 – 18:15

Czech Republic

Sandwich technique and vertical augmentation of the alveolar bone

Prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS

I když je podle literárních údajů zapotřebí vertikálních augmentací v implantologii asi jen u 7 % pacientů, je důležité, aby byl i začínající implantolog, vybaven dostatečnými znalostmi o všech možnostech augmentace alveolu.

V literatuře i v odborných sděleních jsou široce
popisovány a diskutovány především techniky GBR a kostních bloků a jejich modifikací.
Existují však i jiné techniky pro vertikální augmentace, na které bychom neměli zapomínat. Jedná se především o interpoziční, nebo jinak i sendvičové techniky vertikální augmentace alveolu. V přednášce budou diskutovány biologické principy, indikace, technika provedení, timing a také možné komplikace této, ne tak často publikované techniky. Také se zaměříme na management měkkých tkání, který po těchto typech augmentací musí následovat.

18:15

Discussion

19:00

Dinner and evening event

Day 2

08:30 – 10:00

Israel

Understanding the Biologic Software and Matching the Hardware for Better Implant Therapy, 1. část

Prof. Nitzan Bichacho

In order to achieve a natural-looking result of artificial implant restorations, one must analyze the operative site and plan for a long term healthy integration of the restorative complex and the implant fixture within the surrounding living tissues.

At the smile zone our primary goal is also to obtain natural-looking peri-implant soft tissue
embracing a natural-looking functioning crown.

The accumulated insights over the last 20 years on bone and tissue response (and
alterations) around implants, enable biologic-based implementation of different surgical and
restorative approaches, so that the abutment-crown complex has more chances to blend in
with the surrounding tissue and the dentition in complete health and harmony.
In this presentation, surgical and restorative algorithms will be explained through clinical
cases, to enable a comprehensive understanding of the present limitations and the various
options available today to maximize the successful results of implants-based restorations
especially at the smile zone.

10:00 – 10:30

Coffee Break

10:30 – 12:00

Israel

Understanding the Biologic Software and Matching the Hardware for Better Implant Therapy, 2. část

Prof. Nitzan Bichacho

In order to achieve a natural-looking result of artificial implant restorations, one must analyze the operative site and plan for a long term healthy integration of the restorative complex and the implant fixture within the surrounding living tissues.

At the smile zone our primary goal is also to obtain natural-looking peri-implant soft tissue
embracing a natural-looking functioning crown.

The accumulated insights over the last 20 years on bone and tissue response (and
alterations) around implants, enable biologic-based implementation of different surgical and
restorative approaches, so that the abutment-crown complex has more chances to blend in
with the surrounding tissue and the dentition in complete health and harmony.
In this presentation, surgical and restorative algorithms will be explained through clinical
cases, to enable a comprehensive understanding of the present limitations and the various
options available today to maximize the successful results of implants-based restorations
especially at the smile zone.

12:00 – 13:00

Lunch

13:00 – 14:30

Hungary

New Perspectives on Vertical and Horizontal Augmentation, part 1

Prof. Istvan Urban

Vertical and horizontal augmentation presents one of the greatest challenges of bone regeneration in implant dentistry.

This is primarily due to the difficulty of the surgical procedure and its potential complications. However, it has been demonstrated that successful clinical outcomes can be predictably achievable when strict protocols are followed. The detailed understanding of clinical anatomy should guide the clinician when managing the soft tissue flaps in an attempt to securely close the flaps to achieve optimal healing environment of the graft.

Graft immobilizations, the optimal use of graft materials are essential in achieving bone formation even in a distance from the bony walls. This presentation will summarize the essential steps of ridge augmentation and gives an insight how a clinician can learn these demanding procedures.

14:30 – 15:00

Coffee Break

15:00 – 16:30

Hungary

New Perspectives on Vertical and Horizontal Augmentation, part 2

Prof. Istvan Urban

Vertical and horizontal augmentation presents one of the greatest challenges of bone regeneration in implant dentistry.

This is primarily due to the difficulty of the surgical procedure and its potential complications. However, it has been demonstrated that successful clinical outcomes can be predictably achievable when strict protocols are followed. The detailed understanding of clinical anatomy should guide the clinician when managing the soft tissue flaps in an attempt to securely close the flaps to achieve optimal healing environment of the graft.

Graft immobilizations, the optimal use of graft materials are essential in achieving bone formation even in a distance from the bony walls. This presentation will summarize the essential steps of ridge augmentation and gives an insight how a clinician can learn these demanding procedures.

16:30 

Discussion, end

Registration

 

Scoring: 10 credits ČSK

Lectures in Czech language will be translated into English.

Evening event with the unique Prague Cello Quartet

Thursday's block of lectures will be end with a joint dinner, after which we cordially invite you to concert of four cellists - Prague Cello Quartet. You can look forward to both modern modifications classical compositions, as well as well-known film melodies. Listen to a small teaser or visit their site for more information.

REGISTRATION